بررسی پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی بارداری در نوجوانان(یک مقاله مروری)

پیام:
چکیده:
بارداری یک حالت استرس فیزیولوژیک می باشد که وقتی در نوجوانان اتفاق بیافتد به عنوان یک چالش مطرح می شود و از جنبه های فرهنگی، اقتصادی و بهداشتی مورد بررسی قرار می گیرد. مادرانی که در سن نوجوانی اقدام به بارداری می کنند اغلب از نظر اقتصادی دچار مشکلاتی مانند فقر و بیکاری می شوند. از نظر فرهنگی نیز در اکثر جوامع بشری یک نگرش منفی نسبت به آن وجود دارد که عوارض و عواقب نامطلوبی برای مادر و فرزندان ایشان ایجاد می کند. بارداری در نوجوانان از نظر بهداشتی نیز اغلب دارای عوارض و عواقب نامطلوبی می باشد که البته بسته به نژاد، تغذیه و ژنتیک در جوامع مختلف، عوارض نیز متفاوت می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
34 تا 40
لینک کوتاه:
magiran.com/p1299260 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!