توسعه مدل برنامه ریزی خطی جهت کنترل بهینه رمپ ها: مطالعه موردی بزرگ راه شهید همت

پیام:
چکیده:
کنترل رمپ در بزرگراه های شهری یکی از سیاست های کنترل ترافیک کاراست که می تواند وضعیت ازدحام بزرگراه ها را با محدود کردن تعداد خودروهای ورودی به بزرگراه بهبود بخشد. چالش اصلی این استراتژی، تعیین نرخ های بهینه ورود وسایل نقلیه به تفکیک رمپ های مختلف به مسیر اصلی است به گونه ای که منجر به حداکثر حجم تردد در مسیر اصلی شود. در این تحقیق، یک مدل برنامه ریزی خطی جهت کنترل بهینه رمپ ها با توجه به محدودیت ظرفیت مسیر اصلی و محدودیت طول صف در رمپ های ورودی توسعه یافته است. هدف اصلی این تحقیق پیاده سازی و اجرای مدل برنامه ریزی ریاضی توسعه یافته برای یک نمونه واقعی و پرازدحام در شهر تهران و بررسی چالش ها و آثار آن است. در عملیات میدانی نسبتا وسیع شامل گردآوری داده های حجم تردد بزرگراه شهید همت تهران رویکرد شرق به غرب حد فاصل بزرگراه مدرس تا خروجی بزرگراه شهید چمران و رمپ های در این محدوده در مدت 3 ساعت، حدود 15000 خودروی عبوری شمارش شدند. نتایج اجرای مدل برای این محدوده نشان دهنده بهبود سطح سرویس مسیر اصلی از F به E و افزایش سرعت در مقاطع اصلی آزادراه بین 18 و 24 کیلومتر در ساعت و همچنین کاهش زمان سفر در مسیر اصلی به مقدار 9 دقیقه است.
زبان:
فارسی
صفحات:
147 -158
لینک کوتاه:
magiran.com/p1365896 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!