غشای نازک کیتوسان- ژلاتین (Ch-G) به همراه سلول های مزانشیمی مغز استخوان (BMSCs): مدلی نوین به عنوان یک بیوچسب پانسمان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
روش های مختلفی برای ترمیم نقص و آسیب های وارده بر بدن مانند انواع زخم ها و بریدگی ها از دیر باز وجود داشته و مورد استفاده قرار گرفته است. مواد زیست سازگار زیادی برای اهداف داخل بدن به کارگیری می شوند که کیتوسان و ژلاتین از جمله آن ها می باشند. از طرفی، اخیرا استفاده و به کارگیری سلول ها به ویژه سلول های مزانشیمی مغز استخوان (BMSCs) به دلیل تولید انواع و اقسام فاکتورهای رشد و فاکتور های تروفیک در تسریع بهبود و ترمیم مورد توجه فراوان قرار گرفته است.
مواد و روش ها
در این مطالعه یک نوع غشای نازک حاصل از محلول پلیمری (Ch-G) از روش ریختگی مخلوط، به همراه سلول های BMSCs تهیه گردید. برای این منظور سلول های BMSCs پس از چهار مرحله پاساژ، بر روی غشای نازک (Ch-G) کشت داده شد. چسبندگی و شکل سلول های BMSCs توسط میکروسکوب اینورت، میزان خلوص و بنیادی بودن آن ها پس از روز ششم به روش ایمنوسیتوشیمی مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها
تصاویر نشان داد که این سلول ها در طول این مدت تکثیر مناسب و مرگ سلولی اندک بر روی غشا داشتند. نتایج حاکی از عدم اختلاف معنی دار بین سلول ها بر روی غشای نازک (Ch-G) در مقایسه با گروه شاهد داشت.
نتیجه گیری
با توجه به اینکه سلول هایBMSCs به راحتی می توانند بر روی غشای نازک (Ch-G)، رشد و تکثیر مناسب داشته باشند، بنابراین می تواند پوشش مناسب از سلول- غشا به عنوان یک بیوچسب پانسمان جهت ترمیم بعضی از نقص ها، زخم ها و شکستگی های استخوانی مورد استفاده قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحه:
110
لینک کوتاه:
magiran.com/p1423747 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.