اثر بارجامد بررفتار رئولوژی و زمان ژله ای شدن در ریخته گری ژلی سیلیسیم

چکیده:
ریخته گری ژلی از جمله روش های مرسوم تهیه بدنه های سرامیکی و فلزی بر پایه روش های کلوییدی است. هدف اصلی این تحقیق بررسی و ساخت بدنه های متخلخل ریخته گری ژلی سیلیسیم است. به منظور رسیدن به این هدف پارامترهای ریخته گری ژلی و رفتار رئولوژیکی دوغاب سیلیسیم در بارهای جامد مختلف بررسی شد. نتایج نشان داد که با افزایش بار جامد سیلیسیم از30 درصد حجمی به 35 درصد حجمی ویسکوزیته دوغاب سیلیسیم به طور چشم گیری افزایش می یابد. افزایش بار جامد زمان ژلاسیون را %50 کاهش می دهد. بدنه های خام نهایی سیلیسیم به دست آمده با بار جامد30 درصد حجمی دارای 43 درصد حجمی تخلخل و MPa 19 استحکام خمشی خام است و با بار جامد 35 درصد حجمی دارای 38 درصد حجمی تخلخل وMPa 23 استحکام خمشی خام است. نتایج DTA/TG نشان داد که مواد منومری در محدوده دماییC° 600-350 از قطعه خارج می شوند. ریزساختار بدنه های به دست آمده با کمک میکروسکوپ الکترونیکی بررسی شد که نشان دهنده تخلخل های یکنواخت و در ارتباط با یکدیگر بود.
زبان:
فارسی
صفحه:
57
لینک کوتاه:
magiran.com/p1471007 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!