واکاوی استراتژی نفتی اقلیم کردستان عراق، اهداف و رویکردها

پیام:
چکیده:
یکی از مسائل مابین اقلیم کردستان و حکومت مرکزی، مسئله نفت است. این موضوع طی چند سال اخیر، ابعاد و جوانب گسترد های یافته است که سبب عمی قتر شدن شکاف ها میان اقلیم کردستان و حکومت مرکزی شده و روزبه روز بر تنش های موجود می افزاید. قسمت اعظم تنش ها به ذهنیت و معانی بازمی گردد که طرفین برای هم قائل اند و مطابق آن دست به کنش می زنند. تحقیق پیشرو به واکاوی این موضوع یا سوال می پردازد که در شرایط کنونی کهمی توان آن را بحران نفتی دوم عراق نامید، اقلیم کردستان چه استراتژی و برنامه ای برای نفت و حوزه های نفتی تحت کنترل خود اتخاذ خواهدکرد؟ فرضیه پژوهش می گوید از آنجا که خودمختاری و» ساختارهای سیاسی- اجتماعی اقلیم کردستان همواره حول محور معنای رشد یافته است، نفت می تواند به عنوان یک کاتالیزور قوی سیاسی و اقتصادی در «استقلال راستای این معانی به کار گرفته شود. در پژوهش حاضر از روش کیفی- کتابخانه ای و همچنین از نظریه سازه انگاری استفاده شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
167 تا 197
لینک کوتاه:
magiran.com/p1488072 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!