فشار روانی شغلی پلیس و برنامه های کاهنده فشار روانی و مقابله با آن: تاثیرات بر رابطه با همسر

نویسنده:
پیام:
مترجم:
رضا پارسای
چکیده:

شغل پلیسی به دلیل ساعات کاری طولانی و نامنظم، ساختار سلسله مراتبی و نگرانی در مورد امنیت جانی از مشاغلی است که فشار روانی بسیار ایجاد می کند. فشار روانی شغلی، علاوه بر آثار زیان بار بر خود شخص، بر کار و خانواده فرد نیز اثرگذار است. در این تحقیق، آثار فشار روانی شغلی پلیس در رابطه با همسر بررسی می شود. برای آزمون فرضیه، از اطلاعات مربوط به پاسخ 1632 مامور پلیس استفاده شد. از آنجا که متغیرهای وابسته ترتیبی است، از تخمین های منطقی ترتیبی استفاده شد تا ضریب تاثیرات به دست آید. یافته ها نشان می دهد که سطحی بالا از فشار روانی تجربه شده در کار مثبت، قوی و به طوری چشمگیر با متغیر وابسته در ارتباط است. علاوه بر این، زمانی که مامور پلیس با کاهش فشار روانی مواجه می شود و یا به برنامه های مقابله با فشار روانی می پردازد، ارتباطش با همسر بهتر می شود و بهبود می یابد. جالب توجه است احتمالا سطح بالاتر آموزش بروز مشکل را درباره همسر افزایش می دهد. در پایان، چندین پیشنهاد به منظور کمک به ماموران پلیسی که تحت تاثیر فشار روانی منفی شغلی قرار دارند به ادارات پلیس داده شد.

زبان:
فارسی
صفحه:
98
لینک کوتاه:
magiran.com/p1490209 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.