روش تکمیلی طراحی مفهومی زیرسیستم تامین انرژی ماهواره

چکیده:
در این مقاله، به ارائه روش تکمیلی برای طراحی زیرسیستم تامین انرژی ماهواره پرداخته شده است. هر یک از روش های ارائه شده در مراجع مختلف برای طراحی زیرسیستم تامین انرژی ماهواره، دارای مزایا و معایبی هستند و در هر روش بخشی از این زیرسیستم بیشتر مورد توجه و دقت بوده است. در تحقیق انجام گرفته، ابتدا، با بررسی روش های موجود برای طراحی زیرسیستم تامین انرژی، مزایا و معایب هر یک مشخص شده و در ادامه به ارائه روشی کامل بر پایه مزایای هر یک از روش های پیشین پرداخته ایم. در خلال روش جدید در برخی مراحل به تکمیل و تغییر روند طراحی با تکیه بر شبیه سازی های دقیق اقدام شده است. شبیه سازی های انجام گرفته به منظور تعیین دقیق موقعیت و وضعیت ماهواره در فضا استفاده شده است. با تکیه به این شبیه سازی ها، پارامترهای کلیدی همچون زمان سایه مداری و زاویه تابش خورشید با هر سطح از آرایه های خورشیدی در هر وضعیت ماهواره و هر لحظه از ماموریت قابل تعیین خواهد بود. در نهایت با استفاده از تحلیل های آماری پایگاه داده ها، یک روش جامع و دقیق با مزایای بیشتر و معایب کمتر از روش های قبلی ارائه شده است. در انتها با استفاده از اطلاعات ماهواره ای مشخص و همچنین نتایج طراحی آماری، مزایای روش تکمیلی صحت سنجی شده است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
55
لینک کوتاه:
magiran.com/p1501627 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!