تاملی در معناشناسی تسامح و تساهل و مقارنه آن با واژه تولرنس

چکیده:
تسامح و تساهل به معنای مدارا و روامداری از واژه هایی هستند که در ادبیات امروز در مقابل واژه تولرنس به معنای بی قیدی و رهاسازی تعبیر می شود. معنای اصطلاحی تسامح و تساهل، عدم مداخله و ممانعت، یا اجازه دادن از روی قصد و آگاهی به اعمال یا عقایدی است که مورد پذیرش و پسند شخص نباشد. پاره ای از متفکران غربی در تلاش هستند که با تکیه بر هستی شناسی، معرفت شناختی، اومانیسم و مدرنیسم به اصلاح مشروعیت تولرنس بپردازند و دسته ای دیگر با بهره برداری از «قرائت های متفاوت از دین» درصدد قداست بخشیدن به این واژه هستند درحالی که هیچ یک از این مبانی، یارای تقدس بخشیدن به این واژه را ندارد.
آموزه های اسلامی از پذیرش تسامح و تساهل به صورت مشروط و محدود در چارچوب شرع و قانون و اخلاق حکایت دارند و تسامح اسلامی را به معنای همزیستی مسالمت آمیز و رافت اسلامی نسبت به خطاکاران با هدف ایجاد تنبه و ارشاد و تساهل دینی را به مفهوم چشم پوشی از حقوق شخصی و مسائل فردی با حفظ حاکمیت الهی و مبارزه با زورگویان و حق ستیزان پذیرفته اند.
زبان:
فارسی
صفحه:
39
لینک کوتاه:
magiran.com/p1502181 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!