ارز یابی رفتار لرزه ای قاب های خمشی فولاد ی منظم طراحی شده با روش مستقیم مبتنی بر تغییر مکان

پیام:
چکیده:
روش مستقیم طراحی بر اساس تغییر مکان معرفی شده توسط پریستلی، از بهترین روش ها برای طراحی لرزه ای سازه ها بر اساس عملکرد است. در این روش به جای محدود نمودن جابه جایی ها، سازه برای رسیدن به یک هدف عملکردی تحت شدت لرزه ای معین طراحی می شود. در این مطالعه رفتار لرزه ای سه قاب فولادی خمشی کوتاه، متوسط و بلند که به دو روش مستقیم مبتنی بر تغییر مکان و روش نیرویی مبتنی بر نیروهای استاندارد 2800 ایران طراحی شده اند، مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور، قاب ها تحت هفت شتاب نگاشت واقعی مقیاس شده با طیف پاسخی منطبق بر طیف طرح، تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی شده اند. ارزیابی عملکرد سازه ها نشان داد، قاب های طراحی شده به روش تغییر مکان، به اهداف عملکردی (محدود نمودن نسبت تغییر مکان طبقات به مقدار مشخص تحت جنبش های قوی زمین) دست یافته اند؛ درحالی که سازه های طراحی شده با روش نیرویی در عین ارضای شرایط اولیه طراحی، اهداف عملکردی خود را تامین نمی کنند.
زبان:
فارسی
صفحات:
47 -62
لینک کوتاه:
magiran.com/p1502257 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.