تحلیل لرزه ای غیرخطی گروه شمع واقع در خاک های لایه ای ناشی از اثرات اندرکنش کینماتیکی

پیام:
چکیده:
با توجه به کاربرد وسیع پی های شمعی، ایمنی شمعها در زمان زلزله از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تحقیقات نشان داده است که علاوه بر نیروی ناشی از روسازه، اثرات اندرکنش کینماتیکی خاک-شمع باعث اعمال تقاضای لرزه ای قابل توجهی به شمع ها در محیط های با خاک لایه ای می شود. در این مقاله از نرم افزار اجزاء محدود سه بعدی ABAQUS برای تحلیل لرزه ای اندرکنش کینماتیکی گروه شمع در خاک های لایه ای دارای رفتار غیرخطی استفاده شده است. پس از ارزیابی صحت نتایج روش تحلیل عددی تحت بارگذاری های استاتیکی و دینامیکی، اثرات اندرکنش کینماتیکی روی رفتار مکانیکی گروه شمع واقع در خاک دو لایه ای (لایه ی نرم بر روی لایه ی سخت) بحث و بررسی می گردد. مطالعات پارامتری شامل عوامل موثر بر پاسخ سیستم خاک-شمع نشان می دهد که نسبت فاصله به قطر شمع، تعداد شمعها درگروه، قطر شمع، نحوه ی اتصال شمع به کلاهک و تغییر مشخصات لایه های خاک، تاثیر قابل ملاحظه ای در رفتار گروه شمع در برابر زلزله دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
51 تا 62
لینک کوتاه:
magiran.com/p1502277 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!