کنترل سطح مخازن با اعمال کنترل کننده ی پیش بین مبتنی بر مدل مقاوم مبتنی بر بهینه سازی ناهمزمان

نویسنده:
چکیده:
در این پژوهش، کاربردی از کنترل پیش بین مبتنی بر مدل مقاوم بعنوان یکی از روش های پیشرفته در سیستمهای کنترل عملیات مرتبط با صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بررسی می شود. بطوریکه کنترل پیش بین مبتنی بر مدل تنها روش کنترلی مدرنی است که کاربردی اساسی را در مسائل کنترل صنعتی ایجاد کرده است و موفقیت اصلی اش بعلت قابلیت بی نظیرش برای بکاربردن ساده و موثر قیود سخت روی متغیرهای حالت و کنترل است، اما کنترل پیش بین مبتنی بر مدل دارای چالشی اساسی است، بطوریکه نامعینیهای مدل را نمی تواند بررسی کند. بنابراین بهترین راه حل استفاده از روش کنترل پیش بین مبتنی بر مدل مقاوم است. محاسبات ناهمزمان با دنباله های مجموعه ثابت چندوجهی قوانین کنترل فیدبک حالت با کمینه سازی هزینه عملکرد به روش بهینه سازی نامساوی های-ماتریسی خطی را بدست می آورند. سیستم انتخاب شده غیرخطی، چندمتغیره، دارای قید در ورودی و خروجی و همچنین نامعینی است که با اعمال روش کنترلی پیشنهادی از طریق شبیه سازی با نرم افزار متلب پایدار می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
96 -111
لینک کوتاه:
magiran.com/p1517340 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!