بررسی تاثیر پوشش های تخته سیمانی الیافی و تخته گچی بر رفتار لرزه ای دیوارهای سبک فولادی سردنورد

پیام:
چکیده:
این تحقیق به بررسی تجربی تاثیر صفحات پوششی گچ برگ و تخته سیمانی الیافی بر عملکرد لرزه ای دیوارهای سبک فولادی با یا بدون مهاربند تسمه ای قطری پرداخته است. برای این هدف، 5 نمونه دیوار سبک فولادی سرد نورد، به طول 3600 میلی متر و ارتفاع 3000 میلی متر تحت بارگذاری جانبی رفت و برگشتی و بدون حضور بار سقلی مورد آزمایش قرار گرفته اند. برای تمام نمونه ها منحنی های چرخه ای، مد شکست و ضریب شکل پذیری استخراج و با یکدیگر مقایسه شده است. آزمایشات نشان دادند که نصب پوشش های غیرسازه ای مانند تخته سیمانی الیافی و گچ برگ، عمدتا به بهبود رفتار لرزه ای دیوارهای سبک فولادی مهاربند شده می انجامد. در مقایسه با نمونه بدون پوشش، نصب پوشش های تخته سیمانی الیافی و تخته گچی، اثرات محسوسی بر ظرفیت برشی، شکل پذیری و مد خرابی قاب های سبک فولادی دارد. ظرفیت برشی نمونه های دارای مهاربند ضربدری و همراه با پوشش های مذکور تا 40% افزایش داشته است. همچنین ضریب شکل پذیری نمونه های مهاریند شده نیز با نصب پوشش های تخته سیمانی الیافی و تخته گچی تا مرز 40% افزایش پیدا می کند.
زبان:
فارسی
صفحه:
25
لینک کوتاه:
magiran.com/p1517896 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!