بررسی باقی مانده آنتی بیوتیکی اکسی تتراسایکلین و تتراسایکلین به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) از مراکز جمع آوری شیر استان گیلان

چکیده:
به دلیل اثرات زیان بار باقی مانده های دارویی بر سلامت انسان، پایش حضور آن ها در مواد غذایی اهمیت به سزایی دارد. در این مطالعه ی موردی، تعداد 15 نمونه شیر از 4 مرکز جمع آوری شیر به ظرفیت 4000 لیتر در 15 نوبت به صورت تصادفی جمع آوری و مورد آزمایش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا قرار گرفت. در 80 درصد از نمونه ها مقادیر آنتی بیوتیک های اکسی تتراسایکلین و تتراسایکلین تایید شد و 20 درصد نمونه ها فاقد دو آنتی بیوتیک بودند. به وسیله ی آزمون کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا مشخص شد که میانگین نمونه های مثبت از نظر باقی مانده ی آنتی بیوتیک های تتراسایکلین و اکسی تتراسایکلین بیش از حد مجاز بود. مقدار 5/26 درصد نمونه ها نسبت به هر دو آنتی بیوتیک و 5/53 درصد نمونه ها فقط به یک آنتی بیوتیک آلودگی داشت. میانگین باقی مانده ی تتراسایکلین در شیر گاو 588/0 میکروگرم در میلی لیتر و میانگین باقی مانده ی اکسی تتراسایکلین در شیر گاو 7225/0 میکروگرم در میلی لیتر بود. از لحاظ آماری بین میانگین باقی مانده ی آنتی بیوتیک ها تفاوت معنی داری وجود نداشت (05/0p>). بر اساس نتایج این تحقیق، پایش باقی مانده ی آنتی بیوتیک ها در شیر خام، کنترل و به حداقل رساندن این آلودگی ها جهت سلامتی انسان ضروری می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
118 -123
لینک کوتاه:
magiran.com/p1530447 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!