دوستی با درختان و پرندگان/ خارپشت ها چای می نوشند

چکیده:

در این مقاله کتاب را از منظر عناصر داستان)شخصیت پردازی، فضاسازی، نکات ویرایشی و کاربرد واژگان خرافی(بررسی کرد هایم. داستان در یک فضای ساده روستایی بیان شده و تمام اتفاقات و حوادث داستان ها در یک باغ میوه رخ داد هاست. در داستان ها از توصیفات و تشبیهات گونا گونی در بیان مطالب استفاده شده و شاید بتوان گفت بیش ازحد، به تخیل و اغراق و خرافه پرداخته شده است.

زبان:
فارسی
صفحه:
17
لینک کوتاه:
magiran.com/p1540070 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!