بررسی میزان شیوع، علائم بالینی و پیش آگهی سوء مصرف مواد محرک در بین مراجعین به بخش مسمومیت های بیمارستان شوشتری شیراز از مردادماه 87 لغایت مردادماه 8

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
مسمومیت و سوء مصرف داروها یک معضل شایع و مهم در جامعه امروزی می باشد که در این میان سوء مصرف مواد محرک از جمله مت آمفتامین از اهمیت بیشتری برخوردار است. زیرا علاوه بر تاثیرات منفی اجتماعی بر جامعه، عوارض جسمی جبران ناپذیری به همراه دارد. در نتیجه لزوم پیشگیری و اطلاع از وضعیت مصرف این گونه مواد، نوع ماده مصرفی و علائم همراه از اهمیت بسیاری برخوردار است. هدف از اجرای این مطالعه بررسی شیوع و عوارض سوء مصرف مواد محرک در بین مراجعین به بخش مسمومیت های بیمارستان شوشتری شیراز می باشد.
روش بررسی
این مطالعه به صورت مقطعی تحلیلی و گذشته نگر برروی تمامی مراجعین به بخش مسمومیت بیمارستان شوشتری از 1/5/1387 لغایت 1/5/1389 انجام گردید. ابتدا داده ها از پرونده بستری بیماران استخراج و در فرم هایی ثبت گردید. فرم ها شامل اطلاعات دموگرافیک، نوع ماده مصرفی و نحوه ی مصرف آن، علائم حیاتی بیماران، علائم بالینی همراه و وضعیت پاسخ به درمان بیماران بود. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل آماری قرار گرفت.
یافته ها
به طور کلی 9563 نفر افراد حاضر در مطالعه به دلیل مسمومیت به بیمارستان مراجعه کرده که از این بین 544 نفر (68/5%)، دچار مسمومیت ناشی از سوءمصرف مواد مخدر بوده اند و شامل 439 مرد (59/4%) و 105 زن (1/1%) می شدند. شیشه بیشترین ماده محرک مصرفی بوده (5/46%) و از بین روش های مصرفی، نوع استنشاقی (8/60%) بیشتر از سایر روش ها بود. در مردان کراک، کوکایین و شیشه مصرف بیشتری داشته، در حالی که در خانم ها ریتالین و اکستازی بیشترین مصرف را داشته است. در بین علائم همراه، توهم در خانم ها (P=0.001) و تنگی نفس در آقایان (P<0.05) به طور معناداری بیشتر بود. بهبودی کامل در سنین پایین تر به طور معناداری بیشتر بود (P<0.05). پس از درمان 2/81% بیماران با بهبودی کامل و 8/18% بیماران با برخی عوارض ناشی از مصرف مواد و با درمان مرخص شدند. میزان 5/1% از بیماران دچار کما گردیده اما موردی از مرگ در این مراجعین مشاهده نگردید.
نتیجه گیری
نتایج فوق نشان می دهد که نوع استنشاقی به علت راحتی نحوه مصرف بیش از سایر روش ها رایج می باشد. مصرف مواد تزریقی و کشیدنی به علت سختی نوع مصرف در خانم ها کمتر از آقایان و مصرف اکستازی و ریتالین به علت خوراکی بودن آن در خانم ها بیشتر بود. به نظر می رسد علایم همراه در بیماران با نوع ماده مصرفی مرتبط باشد. به طور کلی سوء مصرف این مواد جزء اورژانس های پزشکی بوده و تشخیص و درمان به موقع درکنار آموزش قشر جوان درخصوص عوارض این قبیل مواد محرک حتی در کتب درسی، می تواند در کاهش مرگ و میر و عوارض همراه کمک کننده باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
7 تا 14
لینک کوتاه:
magiran.com/p1560135 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!