پزشکی مبتنی بر شواهد؛ قسمت چهارم: احتمال پیش و پس از آزمون و نوموگرام فاگان

چکیده:
پزشکان اورژانس هر روزه با سوالات متعددی در زمینه مدیریت صحیح بیماران و انتخاب مناسبترین تست آزمایشگاهی یا روش تصویربرداری مواجه هستند. آگاهی در مورد ویژگی های غربالگری ابزارهای تشخیصی مورد استفاده در این بخش نقش مهمی در پاسخ به این سوالات بازی می کند. در مقالات گذشته از سری مقالات آموزشی مجله اورژانس به بررسی ویژگی های مذکور پرداختیم. در نوشته حاضر به نحوه استفاده از این ویژگی های غربالگری در انتخاب ابزارهای تشخیصی صحیح خواهیم پرداخت.
زبان:
فارسی
صفحات:
44 -46
لینک کوتاه:
magiran.com/p1563624 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.