مدلسازی اثرات متقابل تبخیر، احساس حرارتی و غلظت آلاینده کلر در یکاستخر شنای سرپوشیده

چکیده:
محیطاستخرهای سرپوشیده به دلیل رطوبت بالا، دمای زیاد هوا و ترکیبات خطرناک حاوی کلر، محیطی ناسالم به شمار می رود. بنابراین برای طراحی سیستم تهویه مطبوع دراستخرهای سرپوشیده، باید غلظت آلاینده ها، رطوبت نسبی و شرایط آسایش حرارتی به طور همزمان مورد توجه قرار گیرد. در تحقیق حاضر، رویکردی جدید برای مدل سازی همزمان فرآیند تبخیر آب، سطح غلظت کلر، احساس حرارتی افراد و میدان های دما و سرعت در یکاستخر سرپوشیده با ابعاد قهرمانی ارائه شده است. در همین راستا، الگوریتمی جدید جهت اعمال شرایط مرزی تطبیقی برای سطح تماس آب و هوا دراستخر توسعه یافته است. دراستخر مذکور، هوا از طریق دریچه های نواری سقفی با دمای 35 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 30 درصد و نرخ تعویض هوای 4 بار در ساعت به محیط وارد می شود. نتایج نشان می دهد که توزیع پارامترهای دما، رطوبت نسبی و غلظت آلاینده کلر به طور چشمگیری به ارتفاع از سطحاستخر وابسته است. به طوری که مقدار متوسط حجمی برای شاخص رطوبت نسبی از کف تا ارتفاع نیم متری، حدود 62% است؛ در حالی که متوسط حجمی رطوبت نسبی در فضای اشغال شده حدود 50% می باشد. همچنین نتایج حاکی از آن است که مقدار غلظت آلاینده کلر در فاصله نیم متری از سطحاستخر، حدود 60% از مقدار متوسط آن در فضای اشغال شده بیشتر است. ضمن اینکه میدان دما و توزیع شاخص آسایش حرارتی نیز به طور چشمگیری به ارتفاع از سطحاستخر وابستگی دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
179 -188
لینک کوتاه:
magiran.com/p1569385 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.