تولید پوشش نانوکامپوزیتی Ni-Co/SiO2 به روش رسوب الکتروشیمیایی جریان مستقیم

چکیده:
پوشش نانوکامپوزیتی Ni-Co/SiO2 با روش اکتروشیمیایی جریان مستقیم تولید شد. آنالیز پراش اشعه ی ایکس (XRD) و تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FE-SEM) از یک پوشش آلیاژی نیکل-کبالت و پوشش نانوکامپوزیتی Ni-Co/SiO2 که همگی شرایط الکتروشیمیایی تولیدشان یکسان بود، تهیه شد و اندازه ی دانه و مورفولوژی سطح آن ها مورد مقایسه قرار گرفت و تحلیل شد. اندازه ی دانه ی پوشش نانوکامپوزیتی کمتر از پوشش آلیاژی بود و مورفولوژی سطح مربوط به پوشش نانوکامپوزیتی نسبت به پوشش آلیاژی، کروی ریزتر و صاف تر بود. سختی پوشش نانوکامپوزیتی بیشتر از پوشش آلیاژی بود. اگر دمای الکترولیت 50 درجه ی سیلیسیوس باشد، انگاه پوشش نانو کامپوزیتی Ni-Co/SiO2 ماکزیمم مقدار سختی را دارد. افزودن سورفکتانت به الکترولیت مانع از اگلومره شدن نانوذرات و در نتیجه افزایش مقدار نانوذرات در پوشش و درنتیجه افزایش میکروسختی پوشش نانو کامپوزیتی Ni-Co/SiO2 شد. در مورد پوشش تولید شده در اینجا، تاثیر SDS بیشتر از CTAB بود و مقدار بهینه ی غلظت برای SDS در الکترولیت0.3 گرم بر لیتر بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
65 -74
لینک کوتاه:
magiran.com/p1579752 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.