پویانمایی شخصیت کارتونی با انتقال حرکت مفصلی و مبتنی بر اسکلت موجودات دیگر

چکیده:
امروزه پویانماها با ایجاد حرکات طبیعی در اندام های شخصیت های کارتونی به شخصیت های تخیلی زندگی واقعی می بخشند. برای رسیدن به این هدف می توان حرکات موجودات زنده را به شخصیت های کارتونی اعمال نمود. دراین مقاله، یک روش مبتنی بر تناظریابی اسکلتی برای انتقال حرکت یک شخصیت دو بعدی به شخصیت جدید ارائه شده است. در این مقاله، روش نوینی برای تناظریابی بین اسکلت مرجع و هدف ارائه شده است که بر مبنای موقعیت زاویه ای استخوان های خارج شده از گره ها و مجموع طول استخوان های متصل شده به گره ها می باشد. برای این منظور، دو شخصیت با ساختار آناتومی مشابه به عنوان شخصیت مرجع و هدف انتخاب می شوند. بر اساس سکانس حرکتی موجود از شخصیت مرجع، اسکلتی با مفاصل دقیق برای این شخصیت استخراج شده و اسکلت شخصیت هدف بر اساس الگوریتم استخراج اسکلت به دست می آید. با تناظریابی بین اسکلت شکل مرجع و هدف می توان حرکات و تغییرات هر یک از استخوان های مرجع را به استخوان متناظر در شکل هدف منتقل نمود. تغییرات انتقال داده شده از شکل های مرجع بیان گر میزان چرخش، جابه جایی و تغییر مقیاس هر یک از استخوان های شکل مرجع می باشند. برای ارزیابی الگوریتم پیشنهادی و نمایش نتایج حاصل از آن، از شخصیت های پویانمائی دو بعدی استفاده شده است. نتایج به دست آمده بیان گر توانایی الگوریتم در تولید شکل های با کیفیت و با حرکات طبیعی و واقعی می باشند. الگوریتم پیشنهادی نسبت به تنوع شخصیت های مرجع مقاوم بوده و می تواند انواع تغییرات را به شخصیت های دیگر منتقل نماید.
زبان:
فارسی
صفحات:
71 -89
لینک کوتاه:
magiran.com/p1582896 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!