تصمیم گیری خرید انرژی الکتریکی برای مصرف کنندگان بزرگ در حضور توربین های بادی

پیام:
چکیده:
در بازارهای رقابتی مصرف کنندگان به دنبال راه هایی اقتصادی برای خرید انرژی الکتریکی از منابع مختلف هستند. این منابع عبارتند از: قرارداد دوجانبه، شرکت مستقیم در حوضچه توان و یا تولید از طریق ژنراتورهای تحت مالکیت. انرژی الکتریکی باید در زمان مناسب و تا حد امکان با کم ترین قیمت ممکن از این منابع خریداری شود. از طرفی، طی سال های اخیر نیز اثر نفوذ انرژی های تجدیدپذیر در زمینه های مختلف سیستم قدرت بررسی شده است. در نظر گرفتن این عدم قطعیت علاوه بر افزایش پیچیدگی تصمیم گیری، موجب ایجاد حالات نامطلوبی مانند ریسک می شود. به همین دلیل در این مقاله تصمیم گیری برای خرید انرژی مصرف کنندگان بزرگ، در محیط تجدید ساختاریافته با حضور عدم قطعیت ناشی از توربین های بادی بررسی شده است. قیمت در بازار انرژی الکتریکی و میزان تقاضای انرژی الکتریکی نیز با عدم قطعیت همراه است. لحاظ همزمان این سه منبع عدم قطعیت موجب افزایش ریسک می شود. در همین راستا، معیاری مناسب از ارزیابی ریسک انتخاب شده تا در نهایت تهیه انرژی الکتریکی با کمترین ریسک همراه شود. همچنین به منظور نمایش تاثیر انرژی الکتریکی حاصل از باد در هزینه و ریسک، آزمایشی به همین منظور انجام شده است. کارایی روش پیشنهادی با انجام شبیه سازی های متنوع به اثبات رسیده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
345 تا 356
لینک کوتاه:
magiran.com/p1598699 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!