یک مدل برنامه ریزی تصادفی دوهدفه برای طراحی زنجیره امداد با تقاضا، تامین و پارامترهای هزینه تصادفی

چکیده:
ماهیت تصادفیبودن و غیرقابل پیش بینیبودن بحران های طبیعی ایجاب می نمآید که طرح های بحرانی جامعی جهت کاهش و تسکین خطرات و نتایج ناشی از بحران ارائه شود. لجستیک امدادرسانی، نقش مهمی در نجات زندگی مجروحین بازی می کند و یکی از فعالیت های اصلی عملیات امداد در زمان وقوع بلایا می باشد. همچنین، اهمیت درنظرگرفتن عدم قطعیت در این مبحث، سبب ایجاد انگیزه جهت توسعه ابزارهای تصمیم گیری مناسب برای غلبه بر پارامترهای غیرقطعی و نادقیق در مساله طراحی سیستم لجستیک امداد شده است. در این مقاله یک رویکرد برنامه ریزی تصادفی چندهدفه پایدار برای مدل سازی مساله طراحی زنجیره امداد با تقاضاها و عرضه ها و هزینه های غیرقطعی ارائه می دهد. مدل چندهدفه شامل اهداف زیر می باشند: 1- کمینه سازی مجموع هزینه های لجستیکی (شامل هزینه های راه اندازی، هزینه های حمل ونقل، هزینه های نگهداری و هزینه های کمبود) 2- بیشینه سازی میزان رضایت مندی نقاط آسیب دیده. ایده تامین کننده های غیرمطمئن بعد از تحقق پارامترهای غیرقطعی، در مدل نیز گنجانده شده است. برای حل مدل برنامه ریزی چندهدفه ارائه شده، روش محدودیت اپسیلون برای بدست آوردن جواب های بهینه پارتویی بکار گرفته شده است. نتایج محاسباتی، اهمیت و کارایی مدل و روش حل پیشنهادی را برای مسائل تصمیم گیری واقعی نشان می دهد.
زبان:
فارسی
صفحه:
301
لینک کوتاه:
magiran.com/p1620962 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.