روش های تربیتی ناظر بر رابطه تعاملی مربی و متربی از منظر نهج البلاغه جهت ارتقاء طرح تربیتی شجره طیبه صالحین بسیج

نویسنده:
چکیده:
روش ها در فرآیند تعلیم و تربیت از اهمیت به سزایی برخوردارند، کم و کیف روش ها به مبانی و اهداف تربیت برمی گردد. روش تعلیم و تربیت اسلامی نیز که از جهان بینی اسلامی نشات می گیرد، بر خدامحوری مبتنی است. لذا برای دستیابی به روش های تربیت اسلامی که مناسب با جامعه اسلامی و طرح صالحین بسیج باشد، مراجعه به نهج البلاغه می تواند از جمله بهترین گزینه ها باشد. هدف از این تحقیق، استخراج و ارائه روش های تربیتی از نهج البلاغه، جهت ارتقاء «طرح صالحین بسیج» است. روش این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و با روش توصیفی-تحلیلی از نوع اسنادی است. براساس ادبیات موضوع، روش های ناظر بر رابطه تعاملی مربی و متربی (از میان چند زمینه دیگر) انتخاب و روش های زیر مجموعه آن به عنوان مبنا و ملاکی برای بررسی و استنباط از متن نهج البلاغه و مضامین آنها به کار گرفته شد. بر این اساس داده های تحقیق به ترتیب اولویت و تناسب با طرح صالحین عبارتند از:روش های فوق در نتیجه گیری و پیشنهادها جهت ارتقاء طرح صالحین ارائه گردیده اند.
زبان:
فارسی
صفحه:
79
لینک کوتاه:
magiran.com/p1624628 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.