تاثیر اجرای شیوه تک گزینی بر فراوانی و مشخصات درختان قطور (سالم، پوسیده و خشکه دار) در جنگل ناو اسالم در شمال ایران

چکیده:
درختان پوسیده و خشکه دارها از اجزاء مهم اکوسیستم های جنگلی بوده و نقش موثری در حفظ تنوع زیستی جنگل ها دارند. در این تحقیق فراوانی و مشخصات درختان قطور سالم، پوسیده و خشکه دارهای با قطر برابر سینه بزرگ تر از 60 سانتی متر در دو پارسل بهره برداری شده به شیوه تک گزینی و حفاظت شده در جنگل ناو اسالم گیلان مورد بررسی قرار گرفت. جمع آوری داده ها از طریق طرح نمونه برداری منظم تصادفی با فواصل 100 متر و پلات های 20 آری انجام گرفت. نتایج نشان داد فراوانی و حجم درختان قطور در پارسل بهره برداری شده نسبت به پارسل حفاظت شده کمتر است (01/0>P ). درختان پوسیده و خشکه دارها در پارسل حافظت شده دارای ارتفاع و قطر بیشتری نسبت پارسل بهره برداری شده بودند (01/0>P ). هم چنین درختان قطور در پارسل حفاظت شده از تعداد گونه های بیشتر و توزیع فراوانی یکنواخت تر نسبت به پارسل بهره برداری شده تشکیل شده بودند. فراوانی حفره های ایجاد شده توسط پرندگان برروی تنه درختان پوسیده و خشکه دارها در پارسل حفاظت شده بیشتر از پارسل بهره برداری شده به دست آمد. حفاظت از درختان پوسیده و خشکه دارها و باقی گذاشتن تعداد بیشتری از گونه های مختلف درختان قطور در توده برای حفظ ساختار طبیعی و تنوع زیستی این جنگل ها از اهمیت خاصی برخوردار است.
زبان:
فارسی
صفحات:
85 -100
لینک کوتاه:
magiran.com/p1666859 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!