تحلیل ارتعاشات آزاد ورق ساندویچی دایره ای با رویه های هدفمند تحت شرایط تکیه گاهی گیردار

چکیده:
در این پژوهش ارتعاشات آزاد ورق ساندویچی مدور گیردار با رویه هایی از مواد با تابع هدفمند وابسته به دما در محیط های حرارتی مختلف بررسی شده است. خواص مواد در رویه های هدفمند به صورت تابعی از دما در نظر گرفته شده و به طور پیوسته در امتداد ضخامت، با توزیع توانی بر حسب کسر حجمی اجزای تشکیل دهنده، تغییر می کنند. همچنین خواص ماده در هسته نیز وابسته به دما در نظر گرفته شده است. معادلات حاکم بر حرکت در ارتعاشات آزاد در دستگاه مختصات قطبی با استفاده از اصل همیلتون به دست آمده و از روش گلرکین برای حل معادلات و به دست آوردن فرکانس طبیعی استفاده شده است. تنش های صفحه ای هسته که معمولا در مشخصه ارتعاشی سازه های ساندویچی نادیده گرفته می شوند در اینجا در نظر گرفته شده است. نتایج به دست آمده از حل گلرکین برای ورق ساندویچی دایره ای متقارن با تکیه گاه گیردار با نتایج المان محدود که توسط نرم افزار ABAQUS به دست آمده است، مقایسه شده که نتایج قابل قبولی را ارائه می دهد. نتایج نشان می دهد که تغییرات دما و تغییرات توان تابع توانی اثر مهمی بر تغییرات فرکانس دارند.
زبان:
فارسی
صفحات:
631 -646
لینک کوتاه:
magiran.com/p1672127 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.