بررسی نظریه آقابزرگ تهرانی پیرامون تفسیر علی ابن ابراهیم قمی

چکیده:
یکی از معروف ترین تفاسیر شیعه که منبع تفسیر روایی برای دیگر تفاسیر تلقی شده؛ تفسیر علی بن ابراهیم قمی است که بسیاری از روایات آن دارای سند و حتی برخی روایات عالی السند است. با این وجود در انتساب این تفسیر به علی بن ابراهیم نظرات و آراء مختلفی وجود دارد. مرحوم آقا بزرگ تهرانی بر این اعتقادند که سوره حمد و بقره با روایات منقول از علی بن ابراهیم آغاز شده و از سوره آل عمران تا پایان قرآن مربوط به ابوالجارود است. پژوهش حاضر به منظور بررسی صحت این نظریه، با روش توصیفی تحلیلی کلیه روایات موجود در ذیل سوره بقره و آل عمران و نساء را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. با تحلیل روایات وارد شده در ارتباط با این سوره ها می توان گفت: مقایسه سوره بقره با سوره آل عمران و نساء نه تنها صحت این نظریه را تایید نمی کند؛ بلکه اطمینان ما را به این که تفسیر سوره بقره به هیچ عنوان نمی تواند از علی بن ابراهیم باشد، بیشتر می نماید؛ زیرا درصد روایاتی که با اعتقادات شیعه سازگار نیست در سوره بقره بیش از سوره آل عمران و نساء است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
173
لینک کوتاه:
magiran.com/p1680649 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!