چینه نگاری سکانسی سازند آسماری در میادین نفتی بینالود، خارگ، بینک، گلخاری و کیلورکریم

چکیده:
در این مطالعه سازند آسماری با سن الیگو-میوسن به عنوان یکی از مهم ترین مخازن هیدروکربنی زاگرس، در پنج برش چینه ای زیرسطحی از نظر چینه نگاری سکانسی بررسی شده است. برش های مذکور در میادین نفتی بینالود و خارگ (حوضه ی پیش بوم خلیج فارس)، بینک، گلخاری و کیلورکریم (زاگرس چین خورده، فروافتادگی دزفول) واقع شده اند. به دلیل تعیین مدل رسوب گذاری سازند آسماری، تعداد 10 ریزرخساره ی واقع در محدوده های کشندی، لاگون، سد و دریای باز شناسایی شد که موید محیطی رسوبی از نوع رمپ کربناته است. تفکیک مرزهای سکانسی5 بر اساس وجود ناپیوستگی های رسوبی و پیوستگی های معادل (تغییرات محیط رسوبی بر اساس پراکندگی رخساره ها) انجام شده که در نتیجه ی آن پنج سکانس رسوبی رده ی سوم برای نهشته های آسماری مشخص شده است. سکانس های رسوبی شناسایی شده انطباق نسبتا خوبی با منحنی جهانی سطح آب دریا در الیگوسن و میوسن پیشین نشان می دهند. با تطابق سکانس ها مراکز انباشت رسوب6 و بالاآمدگی ها و فرونشست های تکتونیکی7 حوضه ی آسماری در ناحیه ی مورد مطالعه مشخص شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
34 -43
لینک کوتاه:
magiran.com/p1688951 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.