بررسی تحلیلی مسائل پیرامونی عاشورا (با رویکرد پاسخ به شبهات)

نویسنده:
چکیده:
نهضت عاشورا همواره و در طول تاریخ مورد توجه و تعمق متفکران بزرگ بوده است. این جریان عظیم، درس های فراوانی برای بشریت دارد. در کنار این همه نور و زیبایی- برخی خواسته یا ناخواسته- به القای برخی تردیدها و شبهات پیرامون مسائل به وقوع پیوسته در این حماسه بزرگ می زنند. بنابراین سوال اصلی این پژوهش آن است، که چه شبهاتی پیرامون حادثه عاشورا مطرح شده است؟ و آیا پاسخی در خور برای آنها وجود دارد؟ فرضیه این پژوهش آن است، که شبهات فراوانی پیرامون حوادث و رویدادهای عاشورا مطرح شده است، که پنج شبهه مهم در این پژوهش مطرح شده، که با استناد به آیات و روایات اسلامی و اسناد تاریخی این شبهات پاسخ می شوند. روش این پژوهش نیز توصیفی- تحلیلی است. یافته این پژوهش موید این مطلب است، که منابع معتبر دینی و تاریخی توان کافی برای پاسخگویی به شبهات پیرامون مسائل عاشورا را دارا می باشند.
زبان:
فارسی
صفحات:
11 -40
لینک کوتاه:
magiran.com/p1699643 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!