تاثیر عنصر الحرکه للافعال فی الصور البیانیه حکم نهج البلاغه نموذجا

چکیده:
الحرکه هی ضد السکون ولها وجود ملحوظ مع کل کائنوتعد مکانه متمیزه فی الصوره الشعریه لانهاآله من الآلات المهمه فی الحیویه والنشاط للتصویر، والصور الحرکیه تجسد المعنی تجسیدا حیا واکثر قوه فی الاداء وتاثیرا فی النفس، من هنا کان لهذا اللفظ امتداد واسع فی الدلاله.فنحن نقف فی دراستنا هذه علی تاثیر عنصر الحرکه للافعال فی الصور البیانیه فی حکم نهج البلاغه؛ لان هذه الحکم لها مکانه مرموقه من حیث الادب.واما المنهج الذی اخترناه لمعاجه هذا البحث فهو المنهج الوصفی-التحلیلی بدراسه الفعل فی تراکیب الصور البیانیه فی الحکم لتتضح من خلالها حرکه ونشاط الصور لإیصال المعنی. ویهدف هذا البحث إلی دراسه الافعال الحرکیه فی الحکم حتییتبین لنا مدی اهتمام الإمام علی (ع) فیمنح الصور الادبیه الحیاه والحیویهللوصول إلی جمالیات رائعه تکمن وراءها.فنظرا إلی انواع مختلفه من الحرکهنحاول ان ندرس الافعال الحرکیه لنلقی الضوء علی اهمیه الحرکه ومدی تاثیرها علی بناء الصور البیانیه المستخدمه فی حکم نهج البلاغه.لهذا قمنا باختیار الافعال الداله علی الحرکه الانتقالیه من مثل «الافقیه،والسریعه،والصعودیه،والنزولیه»؛ ذلک؛ لان ابرز وسائل تصویر الحرکه فی بنیه الجمله هی الافعال والتی ندرسها عن طریق الصور البیانیهعلی نحو التشبیه،والاستعاره، والمجاز،والکنایه.وقدتوصلنا فی هذه الدراسه إلیان استخدام الافعال الداله علی الحرکه فی الصور البیانیه وفقا لنوع الحرکهفی هاتخلق صوره جذابه موثره وتزید علی المعنی.
زبان:
عربی
صفحات:
135 -157
لینک کوتاه:
magiran.com/p1699728 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.