تاثیر افزودن نانورس روی رفتار ژئوتکنیکی خاک های ریزدانه نرم

نویسنده:
چکیده:
با توجه به گسترش بسیار زیاد خاک های مسئله دار در ایران، اصلاح و به سازی این قبیل خاک ها به عنوان امری اجتناب ناپذیر نقش بسیار مهمی در پروژه های عمرانی دارد. با توجه به پیشرفت علم نانوتکنولوژی در مهندسی ژئوتکنیک، در این تحقیق سعی شده است تا تاثیر اضافه کردن مقادیر مختلف نانوذرات رس بر رفتار ژئوتکنیکی خاک های ریزدانه ضعیف با کمک تحقیقات آزمایشگاهی بررسی شود. در این تحقیق نمونه های مختلف خاک از منطقه شبکه سد بوستان گنبد و اینچه برون واقع در استان گلستان انتخاب شد. به منظور بررسی تاثیر به سازی خاک های مذکور با کمک نانورس، آزمایش های مختلف ژئوتکنیکی از قبیل حدود اتربرگ، تراکم استاندارد، مقاومت فشاری تک محوری، سه محوری تحکیم نیافته زهکشی نشده و تحکیم مضاعف انجام گرفت. نتایج آزمایش ها حاکی از نقش بسیار مهم نانورس بر خواص خمیری، مقاومتی و تغییر شکل پذیری خاک بوده است. هم چنین با توجه به اهمیت نوع خاک می توان دریافت که در اثر افزودن نانورس به خاک های بررسی شده پتانسیل رمبندگی نمونه ها بسیار محسوس کاهش می یابد.
زبان:
فارسی
صفحه:
225
لینک کوتاه:
magiran.com/p1731922 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!