بررسی سینتیک و ایزوترم جذب مس از محلول های آبی توسط نی و پوشال نیشکر

چکیده:
در این پژوهش اثر گیاه نی و پوشال نیشکر بر حذف مس از محلول آبی بررسی می شود. به منظور بررسی حذف مس آزمایش های ناپیوسته انجام و بازدهی جاذب ها در حذف مس از محلول آبی تعیین شد. پارامترهای مختلفی از جمله pH،‏ زمان تماس،‏ جرم جاذب و غلظت اولیه مس روی جذب مس مورد آزمایش قرار گرفت. pH بهینه برای هر دو جاذب برابر هفت،‏ زمان تعادل برای جاذب نی برابر 30 دقیقه و برای جاذب پوشال نیشکر برابر 60 دقیقه و جرم بهینه هر دو جاذب برابر 5 /0گرم به دست آمد. برای جاذب نی و پوشال نیشکر با 5 /0گرم جاذب،‏ به ترتیب بازدهی جذب 34 /87 و 55 /93 درصد به دست آمد. با افزایش غلظت مس (40- 5 میلی گرم بر لیتر)،‏ بازدهی جذب نی از 9 /88 درصد به 5 /42 درصد و برای جاذب پوشال نیشکر از 34 /93 درصد به 8 /89 درصد کاهش یافته است. در بین ایزوترم های مورد مطالعه،‏ فرآیند جذب از مدل ایزوترم لانگمویر تبعیت کرد. از بین مدل های سینتیک داده های آزمایشگاهی با مدل سینتیک لاگرگرن مطابقت بیشتری داشتند. نتایج این مطالعه نشان داد که جاذب پوشال نیشکر اصلاح شده نسبت به جاذب نی،‏ قابلیت بیشتری در حذف یون های مس داشت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
75
لینک کوتاه:
magiran.com/p1789288 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.