ساخت و مشخصه یابی نانوکریستال های مس آنتیمونی سولفید (CuSbS2) به روش تزریق داغ و بررسی اثر نوع پیش ساز سولفوری

چکیده:
در این مقاله نانوکریستال های کالکوستیبایت ( CuSbS2 ) به روش تزریق داغ سنتز شدند. در این تحقیق اثر نوع پیش ساز سولفوری بر ساختار کریستالی و ریزساختار ذرات تهایی مورد بررسی قرار گرفت. دو نوع پیش ساز پودر سولفور (S) و تیواوریا (Tu) استفاده شدند و ذرات حاصل با استفاده از آزمون های پراش اشعه ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، اسپکتروسکوپی ماورا بنفش-مریی و محاسبه شکاف انرژی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ذرات CuSbS2 با استفاده از پیش ساز S دارای خلوص بالا و ریزساختار یکنواخت است. همچنین اندازه شکاف انرژی برای این پودر حدود 49/1 و 42/1 الکترون-ولت به ترتیب برای مقدار مستقیم و غیرمستقیم است. اختلاف کم بین دو مقدار مستقیم و غیرمستقیم تایید کرد که این ماده دارای هر دو نوع شکاف انرژی است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
1415
لینک کوتاه:
magiran.com/p1792461 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.