گونه هایی از جنس های Ditylenchus Filipjev، 1936 و Nothotylenchus Thorne، 1941 (Tylenchomorpha: Anguinidae) در ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

به منظور شناسایی نماتودهای جنس‏های Ditylenchus Filipjev، 1936 و Nothotylenchus Thorne، 1941 طی سال‏های 1392 تا 1395 تعداد 341 نمونه‏ بافت گیاهی و خاک از مزارع، باغات و مراتع استان‏های فارس، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر و هرمزگان، همچنین 32 نمونه از استان‏های مازندران، گلستان، همدان، لرستان و ایلام جمع آوری گردید. پس از استخراج، کشتن، تثبیت و انتقال نماتودها به گلیسیرین خالص، شناسایی گونه ها با استفاده از میکروسکوپ نوری مجهز به دوربین دیجیتال و بر اساس ویژگی های ریخت‏شناختی و ریخت‏سنجی انجام گرفت. نتایج نشان داد گونه های این جنس‏ها در 7/54 درصد نمونه ها وجود داشتند. در این بررسی 12 گونه از جنس ‏Ditylenchus و پنج گونه از جنس Nothotylenchus شناسایی گردید. گونه های D. myceliophagus و D. medicaginis به ترتیب با 8/38 و 1/35 درصد و گونه N. geraerti با 60% دارای بیشترین فراوانی بودند. سه گونه N. basiri، D. geraerti و D. solani برای اولین بار از ایران گزارش و توصیف می‏شوند. علاوه بر آن شرح کاملی از گونه های N. adasi و N. medians و کلید شناسایی گونه های شناخته شده جنس‏های Ditylenchus و Nothotylenchus در ایران ارائه شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
303 تا 326
لینک کوتاه:
magiran.com/p1811378 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!