افزایش راندمان استفاده از تخت های بخش CCU بیمارستان با استفاده از بهینه سازی و ترکیب الگوریتم های ژنتیک و رقابت استعماری

چکیده:
مقدمه
بیمارستان ها به عنوان مهم ترین واحدهای مصرف کننده منابع در بخش بهداشت و درمان از حساسیت زیادی در استفاده حداکثری از حداقل منابع موجود برخوردار هستند. نظر به اینکه در در دو دهه اخیر استفاده از پردازش کامپیوتری داده ها جهت استخراج دانش و ارتقاء سطح بهره وری و استفاده از منابع مورد توجه بسیاری از سازمان ها قرار گرفته است در این مطالعه، بهینه سازی تخصیص تخت های بخش مراقبت های ویژه بیمارستان شهید فقیهی شیراز با استفاده از بهینه سازی و ترکیب الگوریتم های ژنتیک و رقابت استعماری هدف گذاری شد.
روش
در این مطالعه تحلیلی – مقطعی بیماران با استفاده از بهینه سازی و ترکیب الگوریتم های ژنتیک و رقابت استعماری در سه ماهه اول سال 1395 پایش و به بخش مراقبت های ویژه تخصیص داده شدند بدین منظور از تعداد بیماران، تعداد تخت ها، پزشکان و علائم حیاتی بیماران به عنوان ورودی و نحوه چینش بیماران و میزان بهینه سازی تخصیص به عنوان خروجی برای بررسی و تخصیص استفاده شد. جهت بررسی داده ها از نرم افزار Matlab نسخه 2012 استفاده گردید.
نتایج
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که الگوریتم رقابت استعماری به منظور بهینه سازی تخصیص تخت های بخش مراقبت های ویژه قلبی نسبت به الگوریتم ژنتیک کارایی بیشتری دارد و همچنین الگوریتم ترکیبی به دست آمده از آن دو الگوریتم، کارایی بهتری نسبت به الگوریتم رقابت استعماری داشت.
نتیجه گیری
درروند پژوهش اولویت های بستری شدن بیماران و همچنین نحوه بستری شدن بیماران مشخص گردید و پیشنهادهایی جهت تخصیص تخت ها به بیماران نیز ارائه گردید.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
253 -265
لینک کوتاه:
magiran.com/p1836754 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.