مطالعه آزمایشگاهی امواج درونی ناشی از حرکت یک جسم استوانه ای در یک شاره چینه بندی شده

چکیده:
یکی از پدیده هایی که در محیط چینه بندی اقیانوس و حضور یک نیروی خارجی رخ می دهد، امواج درونی است. این مطالعه به منظور بررسی آزمایشگاهی ویک پشت یک جسم استوانه ای در محیطی با چینه بندی خطی انجام شده است. در محیط آزمایشگاهی در یک تانک شیشه ای به ابعاد 0/5×1×3 متر به کمک روش خطی با فرکانس شناوری 0/51 بر ثانیه چینه بندی صورت گرفت. در این محیط با استفاده از یک ارابه که حرکت آن به وسیله برنامه رایانه ای کنترل می شود، یک جسم استوانه ای با قطر 6 سانتی متر و پهنای 45 سانتی متر، برای بررسی تغییر در اعداد فرود و رینولدز محیط و تاثیر این تغییرات بر شکل گیری امواج درونی پشت استوانه، با سرعت های 5 میلی متر بر ثانیه تا 4/5 سانتی متر بر ثانیه حرکت داده شد. با استفاده از روش تصویربرداری از سایه از این محیط تصویربرداری شد. نتایج حضور امواج درونی را با وابستگی به تغییرات فرکانس شناوری محیط (N) ، عدد فرود و عدد رینولدز نشان داد. همچنین مشخص شد که با افزایش عدد فرود تا عدد فرود بحرانی، فعالیت امواج درونی و طول موج آن ها بیشتر شده است. در محدوده عدد فرود فوق بحرانی نیز که با تلاطم محیط همراه است، امواج بلند به نسبت منظم و امواج کوتاه تر نامنظم دیده شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
33 -39
لینک کوتاه:
magiran.com/p1867396 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.