ویژگی های«باطن قرآن» از منظر روایات

نویسنده:
چکیده:
نوشتار پیش رو موضوع پر گفتگوی تاویل و باطن قرآن را از منظر روایات اهل بیت: به بررسی نهاده است. محور اساسی سخن دربارۀ این نکته است که با کاوش در احادیث چه ویژگیهای کلی و عمومی را می¬توان برای باطن قرآن برداشت کرد. روشن است که شناخت این ویژگیها به فهم روایات تاویلی رسیده از اهل بیت: - که شمار آنها نیز بسیار فراوان است - بسیار مدد می¬رساند و گاه نگاهها را دربارۀ میزان اعتبار این روایات دگرگون می¬سازد.
در این نوشتار نگارنده به چهار ویژگی کلی باطن قرآن از منظر روایات اشاره می¬کند: 1. صبغۀ ولایی باطن قرآن، 2. امکان وجود باطن جداگانه برای هر فقرۀ قرآنی مستقل،3. امکان ارتباط ظاهر یک آیه با باطن آیه¬ای دیگر و 4. امکان ارتباط باطن یک آیه با باطن آیۀ دیگر.
نگارنده در هر بخش کوشیده تا با یادکرد نمونه¬هایی از چهار ویژگی یاد شده به تبیین این خصوصیات بپردازد.
زبان:
فارسی
صفحه:
10
لینک کوتاه:
magiran.com/p1887522 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!