تاثیر رئالیسم جادویی غربی در رمان معاصر ایران کدام رئالیسم ؟ کدام جادو؟

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در این مقاله هدف بررسی رئالیسم جادویی و تاثیر آن در ادبیات معاصر ایران بطور کلی وبه ویژه در آثار محمود دولت آبادی احمد محمود و شهرنوش پارسی پوراست. با توجه به نظریه های موجود درباره این نوع ادبی و با تکیه بر تحلیل چند اثر بیانگر رئالیسم جادویی مقاله به کاربرد این نوع ادبی در رمان فرانسه –ازجمله در اتاری از آناتول فرانس و مارسل امه- در رمان گابریل گارسیا مارکز به عنوان یک نویسنده آمریکای لاتین- و بطور گسترده تر در رمان فارسی می پردازد و سعی برآن است که به سولات زیر پاسخ داده شود: چه تفاوتی بین رئالیسم جادویی و دیگر ژانرهای مشابه وجود دارد؟ چگونه و چرا این نوع ادبی در بین نویسندگان ایرانی محبو بیت پیدا کرد؟
زبان:
فرانسوی
صفحات:
115 تا 141
لینک کوتاه:
magiran.com/p1890525 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!