بررسی کارائی روش‎های طبقه‎بندی تصاویر ماهواره‏ای در پایش تغییرات پوشش اراضی(مطالعه موردی: حوضه آبخیز شهرکرد، چهارمحال و بختیاری)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
تهیه نقشه پوشش اراضی، از مهم ترین منابع اطلاعاتی مدیریت منابع طبیعی محسوب می شود. از تصاویر ماهواره ای می توان نقشه های پوشش اراضی را استخراج کرد. گوناگونی در روش های طبقه‎بندی تصاویر ماهواره و انتخاب بهترین روش، یکی از مهم ترین مشکلات در استفاده از این ابزار کاربردی می باشد. بنابراین، در این تحقیق، به منظور بررسی روند تغییرات پوشش اراضی حوضه آبخیز شهرکرد، ابتدا کارآیی روش های طبقه بندی حداکثراحتمال، شئ گرا و شبکه عصبی مصنوعی ارزیابی و سپس روند تغییرات پوشش اراضی حوضه آبخیز شهرکرد در سال های 1378، 1387 و 1394 با استفاده از تصاویر لندست TM، ETM+ و OLI بررسی شد. پس از تصحیحات هندسی و رادیومتریک و طبقه بندی، نقشه پوشش اراضی سال 1394 بر اساس سه روش مذکور تهیه گردید. نتایج ارزیابی صحت نقشه های تولیدی سال 1394 نشان داد که روش شئ گرا در هر دو شاخص صحت کل و ضریب کاپا (به ترتیب 93 و 90%) ، دقیق تر از دو روش دیگر بوده است. بنابراین، با روش شئ‎گرا روند تغییرات پوشش اراضی بررسی شد. نتایج بررسی روند تغییرات نشان داد که در طول دوره آماری، مناطق مسکونی از 72/1 درصد در سال 1378 به 98/2 درصد در سال 1394 و اراضی کشاورزی نیز در همین دوره از 73/5 درصد به 60/12 درصد افزایش یافته ولی مراتع با کاهش 05/9 درصدی در کل دوره و اراضی بایر در دوره اول (1378-1387) با افزایش 19/6 درصدی و در دوره دوم (1387-1394) با کاهش 27/5 درصدی مواجه بودند. نتیجه حاصل از این تحقیق، نشان داد که طبقه بندی شئ گرا نسبت به روش‎های پیکسل پایه برای ارزیابی تغییرات پوشش اراضی ارجحیت دارند.
زبان:
فارسی
صفحات:
699 تا 714
لینک کوتاه:
magiran.com/p1920369 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!