ارائه مدل دوسطحه و چندهدفه جهت پیشنهاددهی راهبردی نیروگاه مجازی در بازار روز بعد

پیام:
چکیده:
تجمیع تعداد زیادی از واحدهای تولیدی با ظرفیت های کوچک با یکدیگر و تبدیل آن ها به نهادی بزرگ تر سبب دیده شدن آن ها در بازار برق و افزایش بهره وری اقتصادی آن ها می شود. نیروگاه مجازی سیستم گسترده مدیریت انرژی برای جمع آوری ظرفیت بارهای قابل قطع، ذخیره سازها و تولیدات پراکنده به منظور ایجاد خدمات پشتیبانی از سیستم و بازاریابی انرژی می باشد. یکی از اهداف اصلی این مقاله ارائه روشی برای پیشنهاددهی بهینه نیروگاه مجازی در کنار رقبا در بازار روز بعد می باشد. برای دست یابی به این هدف یک مدل بهینه سازی دوسطحه ریاضی با محدودیت های تعادلی ارائه شده است. سطح اول این مدل، بیشینه سازی سود نیروگاه مجازی و سطح دوم بیشینه سازی سطح رفاه اجتماعی را دربر می گیرد، مدل دوسطحه با استفاده از تئوری دوگانگی و شرایط بهینگی کروش-کاهن-تاکر به یک مدل برنامه ریزی خطی مختلط عدد صحیح تبدیل شده است. هدف دیگر این است که مسئله دوسطحه حاضر، به صورت دوهدفه با استفاده از روش محدودیت اپسیلون در جهت بیشینه سازی سود مدل خطی شده و کاهش آلایندگی واحدهای نیروگاه مجازی نیز حل گردد. نهایتا با استفاده از روش تصمیم گیری فازی بهترین پاسخ انتخاب گردیده است که مقدار سود در حالت دوهدفه 41429. 7 دلار و آلایندگی نیز 1969. 9 پوند گردید که نسبت به حالت تک هدفه اعداد معقول تری می باشند. مدل عنوان شده بر روی شبکه 24 شینه استاندارد IEEE مورد آزمون واقع شده و نتایج نشان از کارآیی آن می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1201 -1213
لینک کوتاه:
magiran.com/p1921988 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.