کنترل نیمه فعال فازی سازه پنج طبقه در برابر زلزله های حوزه دور و نزدیک با کمک میراگر اصطکاکی و فعال کننده های پیزوالکتریک

پیام:
چکیده:
کنترل ارتعاشات سازه امروزه به یک زمینه چالش برانگیز در بین محققین و مهندسین تبدیل گشته است. خسارات وارده به سازه ها در برابر زلزله های اخیر که باعث تلفات جانی و مالی در کشورهای مختلف گشته است، اهمیت کنترل ارتعاشات سازه در برابر زلزله را بیش از پیش آشکار می سازد. در سال های اخیر کنترل نیمه فعال به عنوان یک روش کنترل کارآمد و قابل اطمینان مطرح گشته است، که از خاصیت اعتمادپذیری کنترل غیرفعال و خاصیت انعطاف پذیری کنترل فعال بهره می گیرد. در این مطالعه عملکرد کنترل نیمه فعال با کمک فعال کننده های پیزوالکتریک نصب شده بر روی میراگر اصطکاکی که مطابق الگوریتم کنترل منطق فازی تصمیم می گیرد، بر روی مدل سازه پنج طبقه بررسی شده است. به همین منظور نتایج تحلیل برای دو حالت کنترل نیمه فعال و غیرفعال مقایسه شده است. نتایج حالت نیمه فعال برای معیارهای ارزیابی تغییرمکان و برش پایه برای زلزله های حوزه دور به طور متوسط درصد بهبودی به ترتیب برابر 11 و 5/10 درصد، نسبت به حالت غیرفعال را نشان می دهد. همچنین همین مقدار درصد بهبود برای زلزله های حوزه نزدیک به ترتیب برابر 7 و 5 درصد می باشد. علاوه بر این حساسیت سیستم کنترلی نیمه فعال به طور میانگین برای زلزله های حوزه نزدیک و دور به ترتیب برابر 53/16 و 8/11 درصد نسبت به حالت غیرفعال بهبود داشته است.
زبان:
فارسی
صفحات:
65 -76
لینک کوتاه:
magiran.com/p1936632 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!