بررسی اثر عوامل فعال سطحی مختلف بر سنتز پودر نانو کامپوزیت β-TCP/HA

پیام:
چکیده:
پودر نانو کامپوزیت بتا تری کلسیم فسفات/ هیدروکسی آپاتیت (β-TCP/ HA) از روش رسوب شیمیایی در دمای 1100 درجه سانتی گراد به مدت 2 ساعت سنتز و شناسایی شد و سپس تاثیر عوامل فعال سطحی مختلف بر پودر حاصل مورد بررسی قرارگرفت. ساختار بلوری و فازهای حاصل با پراش پرتو ایکس (XRD) و طیف سنجی فروسرخ تبدیل فوریه (FTIR) مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی اندازه و ریخت شناسی ذرات و اگلومراسیون پودرهای به دست آمده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM)) و عبوری (TEM) انجام گرفت. مطابق با نتایج به دست آمده در نسبت مولی 58/1=Ca/P، 10pH=، غلظت 3/0 مولار نمک کلسیم و 191/0 مولار نمک فسفات، نانوکامپوزیت بتا تری کلسیم فسفات/ هیدروکسی آپاتیت با نسبت 60 به 40 با توزیع اندازه ذرات یکنواخت به دست آمد. هم چنین پراکنده ساز 20 Span در مقایسه با Aliquat 336 پراکندگی بهتر ذرات را نشان داد و از آگلومره شدن و چسبیدن ذرات نانو کامپوزیت به یکدیگر پیش گیری و امکان تشکیل ذراتی با اندازه ذرات در محدوده 50-40 نانومتر را فراهم آورد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
29 -42
لینک کوتاه:
magiran.com/p1939275 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!