کاربرد روش های تصمیم گیری چندمعیاره در تعیین نقاط مناسب برای احداث سازه های جمع آوری آب باران

پیام:
چکیده:
کمبود آب در کشور ایران، به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک، همواره مشکل ساز بوده است. در این تحقیق، به منظور مکان یابی سازه های استحصال آب در شهرستان راور، از ترکیب روش های تصمیم گیری چندمعیاره و سیستم اطلاعات جغرافیایی استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که از معیارهای مورد استفاده در این تحقیق، به ترتیب بر اساس وزن به دست آمده از پرسش نامه های تکمیل شده توسط خبرگان، شامل معیارهای بارندگی، شیب، شوری، پوشش گیاهی، بافت، ژئومورفولوژی با وزن های 362/0، 298/0، 151/0، 82/0، 53/0، 51/0 است. پس از تلفیق لایه های اطلاعاتی مربوط به هر معیار، نقشه های نرمال شده، در وزن هر لایه ضرب و نقشه تجمیع شده، طبقه بندی شد. بر این اساس، منطقه مطالعاتی به چهار دسته کاملا مناسب، مناسب، تناسب کم و بسیار نامناسب تقسیم بندی شد. مناطقی که بر اساس هریک از معیارها امکان اجرای پروژه مذکور را نداشتند، با استفاده از روش بولین به دو کلاس صفر و یک طبقه بندی و مناطق نامربوط از نقشه تناسب حذف شد. نتایج به دست آمده با واقعیت زمینی که همان پروژه های اجراشده در منطقه است، مقایسه و صحت کار ارزیابی شد. نتایج نشان داد که نقشه های به دست آمده با میزان صحت 8/65درصد با واقعیت زمینی مطابقت دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -58
لینک کوتاه:
magiran.com/p1945925 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!