تشخیص و تخمین عمق خطواره ها در شمال غرب شهرستان ایرانشهر با استفاده از داده های مغناطیس و الکترومغناطیس هوابرد

پیام:
چکیده:
روش های مختلفی جهت شناسایی و همچنین تخمین عمق بی هنجاری های مدفون در روش مغناطیس و الکترومغناطیس هوابرد وجود دارد. در پژوهش حاضر، با استفاده از داده های مغناطیس هوابرد برداشت شده در منطقه ای حوالی 125 کیلومتری شمال غرب شهرستان ایرانشهر، به تشخیص خطواره های مغناطیسی با اعمال فیلترهایی نظیر برگردان به قطب، مشتق افقی مرتبه اول، فیلتر زاویه تیلت و سیگنال تحلیلی بر روی این داده ها پرداخته شد. همچنین با استفاده از روش واهمامیخت اویلر، تخمین عمق این خطواره ها در این منطقه انجام شده است. سپس نتایج به دست آمده از روش مغناطیس هوابرد با نتایج حاصل از مطالعات الکترومغناطیس هوابرد مربوط به فرکانس های 900، 7200 و 56000 هرتز، مقایسه و همچنین یافته های حاصل از این دو روش با اطلاعات زمین شناسی منطقه، اعتبار سنجی شده است. مطالعات انجام شده منجر به شناسایی حدود 22 خطواره مغناطیسی در منطقه شد که براساس نتایج اعتبار سنجی، 4 خطواره منطبق بر گسل های اصلی منطقه می باشند. این گسل ها دارای روند تقریبی شمال شرق-جنوب غرب هستند. میانگین عمق تقریبی گسل های تشخیص داده شده به وسیله اعمال روش واهمامیخت اویلر بر روی داده های مغناطیس سنجی در حدود 200-100 متر تخمین زده شده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
31 -46
لینک کوتاه:
magiran.com/p1963358 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!