بازیابی اورانیم از صفحه های سوخت بدل و تخلیص آن با روش های رسوب گیری ترکیبی

پیام:
چکیده:
این مقاله جداسازی و تخلیص اورانیم از ته ماند های صفحه های آلومینیمی سوخت اکسیدی بدل به شیوه ی رسوب گیری ترکیبی را گزارش می کند. در این روش ابتدا قطعه های صفحه های سوخت بدل حاوی U3O8 در محلول سود حل و سوسپانسیون حاصل، با محلول 40 درصد HF وارد واکنش شد. محصول به دست آمده تحت عملیات گرمایی قرار گرفت تا اورانیم چهار ظرفیتی آن توسط اکسیژن هوا اکسید شود. در ادامه اورانیم، از ناخالصی ها فروشویی و جداسازی و به شکل ترکیب های خیلی خالص آمونیم اورانیل کربنات (AUC) و آمونیم دی اورانات (ADU) رسوب داده شد. این حد واسط ها با عملیات تکلیس به 8O3U خالص تبدیل شد. داده های تجزیه های عنصری نشان داد که 8O3U تولید شده با این روش در مقایسه با 8O3U به دست آمده از UF6 خالص و هم چنین از U3O8 تولید شده از صفحه های معیوب واقعی سوخت اکسیدی که با فرایند استخراج با حلال از محیط اورانیل نیترات هگزا هیدرات (UNH) در منابع علمی خالص سازی شده اند، از خلوص بالاتری برخوردار است. هم زمان دو نمونه ی پودر U3O8خالص با دانه بندی 86 و 94 درصد بالای µm 45 مستقیما از محلول های فروشویی بی کربنات آمونیم با تشکیل رسوب آمونیم اورانیل کربنات نیز تولید شد که مشخصه های آن ها قابلیت کاربرد این شیوه را از نظر خلوص شیمیایی و اندازه ی دانه بندی U3O6 تولید شده برای اورانیم غنی شده در خط تولید صفحه های سوخت تایید می نماید.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
85 -92
لینک کوتاه:
magiran.com/p1963482 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.