بررسی انتقادی دیدگاه اهل سنت پیرامون مستندات روایی شمول آیه تطهیر بر همسران پیامبر(ص)

پیام:
چکیده:
بخشی از آیات نورانی قرآن کریم، بیان گر فضایل افراد خاصی است که کشف مصادیق آن آیات، نقش بسزایی در یافتن الگوهای زندگی و پیمودن راه سعادت دارد. «آیه تطهیر» از آن جمله است که پیامبر خدا(ص) و اصحاب، به خصوص همسرا ن آن حضرت، تلاش وافری در بیان مصادیق و اثبات انحصا ر آن در «اصحاب کساء» داشتند تا از هر گونه ابهام جلوگیری کنند. با این حال، اهداف گوناگون، زمینه ایجاد شبهه در مصادیق آیه را فراهم کرد، تا جایی که هر فرقه و مذهبی کوشید تا جمعی را بر مصادیق آن بیفزاید. از آن جمله، تلاش گسترده غالب اهل سنت بر وارد کردن همسران پیامبر(ص) در مصادیق و شمول عنوان«اهل البیت» بر آنان است. آنان جهت به کرسی نشان دادن ایده مزبور، روایاتی را دست آویز خود قرار دادند. سوال مهم این است که آیا روایات مورد ادعا برای اثبات مدعایشان وافی است؟ این مقاله به روش توصیفی - تحلیلی به بررسی موشکافانه مستندات روایی مزبور از زاویه منابع معتبر حدیثی و رجالی اهل سنت می پردازد. مهم ترین دست آورد نوشتار حاضر این است که دیدگاه برخی اهل سنت درباره شمول آیه تطهیر بر همسران پیامبر(ص) نادرست است، زیرا روایات متعددی از فریقین مبنی بر منحصر بودن آیه مورد نظر بر اهل بیت عصمت و طهارت وجود دارد. از سویی دیگر، سند برخی روایت هایی که ادعا می کنند، به شدت مخدوش بوده و نیز برخی تعمیم ها درباره همسرانی مانند «ام سلمه» بعد از نزول آیه مورد نظر است. بنابراین، نمی توان ادعاهای اهل سنت دراین مسئله را پذیرفت.
زبان:
فارسی
صفحات:
89 -106
لینک کوتاه:
magiran.com/p1966706 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!