دسته بندی اهداف دریایی با استفاده از دو رادار با قدرت تفکیک بالا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در این مقاله یک روش جدید مبتنی بر اندازه گیری تعداد سلول های فاصله موجود در نمایه های برد آشکارشده از دو جهت متفاوت توسط دو رادار با قدرت تفکیک بالا مشابه معرفی می شود. در ابتدا با استفاده از تقریب مستطیلی و اندازه گیری طول و عرض اهداف دریایی، محاسبه تعداد سلول های فاصله موجود در نمایه برد آشکارشده انجام گرفته و در ادامه با توجه به اندازه گیری زاویه بین دو رادار نسبت به هدف، اقدام به تشکیل فضاهای ویژگی کرده و در انتها با استفاده از شبکه عصبی، دسته بندی اهداف دریایی انجام گرفته است. در ادامه سه شناور واقعی را در نرم افزار فکو مدل کرده و نمایه های برد به دست آمده را با نویز مخلوط کرده و به شبکه عصبی طراحی شده وارد می شود و بدین ترتیب دقت الگوریتم با توجه به مقادیر مختلف سیگنال به نویز سنجیده می شود. در بازه های معین، دقت عملکرد الگوریتم بالای 99% می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
153 تا 164
لینک کوتاه:
magiran.com/p1971393 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!