طبقه بندی هویج بر اساس شکل با استفاده از پردازش تصویر، شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان

پیام:
چکیده:
ارزیابی کیفی محصولات کشاورزی از عوامل بسیار مهم در ارتقای بازارپسندی آن ها است. عملیات درجه بندی و بسته بندی محصولات کشاورزی توسط کارگران با مشکلات فراوانی مثل افزایش هزینه، زمان، نیروی کارگری، تلف شدن محصول و غیره روبه رو است. سامانه های پردازش تصویر روش های نوینی هستند که در بخش کشاورزی کاربردهای مختلفی از جمله درجه بندی محصولات دارد. هدف از این پژوهش پیاده سازی یک سامانه ماشین بینایی برای طبقه بندی هویج بر اساس شکل با استفاده از روش پردازش تصویر می باشد. برای این منظور تصویر 135 نمونه هویج در شکل های مختلف (معمول و غیرمعمول) تهیه گردید. پس از پیش پردازش تصاویر، ویژگی های مختلف شکل از تصاویر استخراج شد. در فرآیند انتخاب ویژگی، طول، وسعت، محیط، گردی، ناهمگنی مرکز سطح، ناهمگنی عرضی و تعداد ریشه به عنوان ویژگی های کارا انتخاب گردید. از روش های هوش مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان برای طبقه بندی نمونه ها استفاده شد. نتایج نشان داد که دقت درجه بندی روش شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه از ماشین بردار پشتیبان بیشتر و برابر با 50/98 درصد می باشد. می توان گفت که روش پردازش تصویر و ماشین بینایی جهت ارتقا روش سنتی درجه بندی هویج کارآمد می باشند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
295 -307
لینک کوتاه:
magiran.com/p1977663 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!