شناسایی و شمارش دو آفت مهم گلخانه با کمک پردازش تصویر مطالعه موردی: سفید بالک و تریپس

پیام:
چکیده:
شناسایی و ردیابی به موقع آفات در گلخانه یک امر حیاتی جهت کنترل آفات و بیماری ها، کاهش خسارت و افزایش عملکرد محصول می باشد. آفات مختلفی از قبیل سفید بالک ها، تریپس ها، شته ها و غیره در خسارت به محصول و در نتیجه کاهش آن موثر هستند. در این پژوهش، شناسایی و شمارش آفات مهم گلخانه (سفید بالک و تریپس) از طریق کارت های چسبان زرد رنگ به کمک پردازش تصویر انجام شد. ابتدا از کارت های نصب شده در گلخانه در طول روز با دوربین دیجیتال عکس گرفته شد. سپس بر اساس طراحی الگوریتمی به منظور استخراج مولفه های رنگی و اندازه اشیاء از تبدیلات فضای رنگ، آستانه گیری، حذف نویز، عملیات مرفولوژیکی برچسب زنی به هم بندها برای شناسایی و شمارش حشرات سفید بالک و تریپس به تله افتاده بر روی کارت های چسبان زرد استفاده شد. به کمک روش ماتریس اغتشاش، دقت الگوریتم پیشنهادی بررسی شده که این مقدار برابر با 5/94 و 4/87 درصد به ترتیب برای شناسایی سفید بالک و تریپس محاسبه شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
309 -320
لینک کوتاه:
magiran.com/p1977664 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!