بررسی شیمی کانی و تعیین خاستگاه تورمالینهای ناحیه ملاطالب (شمال الیگودرز- ایران)

پیام:
چکیده:
ناحیه ملاطالب در شمال شهرستان الیگودرز و در پهنه دگرگونه سنندج-سیرجان قرار دارد. قدیمی ترین نهشته های موجود شامل توالی نسبتا یکنواخت اسلیت و شیست با رگه و رگچه های سیلیسی به همراه هورنفلس های سیاه رنگ و ماسه سنگ های دگرگون شده است. پیدایش و نفوذ توده های گرانیتوئیدی ناحیه الیگودرز در زمان ژوراسیک میانی در درون شیست ها مهمترین رخداد زمین شناسی در این ناحیه است. تجزیه به روش ریزپردازش الکترونی (نقطه ای) از تورمالین های موجود در پگماتیت ها، رگه های آپلیتی-پگماتیتی تورمالین دار، تورمالین های گرهکی و رگه های کوارتز-تورمالین نشان می دهد که همه تورمالین ها در گستره بین شورل-فوئیتیت با تمرکز بیشتر در منطقه شورلیت قرار گرفته اند. رخدادهای متعدد و فراوان تورمالین در واحد گرانیتی، خودشکلی و عدم وجود پهنه بندی شیمیائی، بالا بودن مقدار Al و Fe/Fe+Mg، و همچنین تهیجای X در تورمالین ها قابل مشاهده بوده و بیانگر ماگمایی بودن آنهاست. بنابراین تورمالین های مورد بررسی وابسته به محیط های گرانیتی بوده و بوسیله یک سیال گرمابی با خاستگاه ماگمایی بوجود آمده اند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
385 -400
لینک کوتاه:
magiran.com/p1986317 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.