انتخاب ویژگی پیشنهادی برای مدیریت دمای پویا در سیستم های چندهسته ای

پیام:
چکیده:
افزایش تعداد هسته ها، به منظور افزایش توان محاسباتی یک سیستم چندهسته ای، منجر به افزایش دمای پردازنده می شود. یکی از راه کارهای معمول برای کاهش دما، روش های کنش گراست. این روش ها، با پیش بینی دما پیش از رسیدن به دمای حدآستانه، مدیریت دما را انجام می دهند. در این مقاله، اثر استفاده از ویژگی های مناسب برای مدیریت دمای پردازنده موردتوجه قرار گرفته است. برای مدیریت دما، سه مدل، به ترتیب برای پیش بینی دما، پیش بینی پاسخ دمایی و کنترل دما پیشنهاد شده است. در این راستا، از شبکه عصبی پرسپترون چندلایه ای برای پیش بینی دما و پاسخ دمایی و از سامانه استنتاج عصبی-فازی وفقی به منظور مدیریت دما استفاده می شود. برای آموزش هر یک از مدل ها، مجموعه داده ای با تنوع بالا از حالات مختلف دمایی پردازنده، ایجاد و تعدادی از ویژگی های هر مجموعه، با نظارت حس گرها و شمارنده های کارایی پردازنده ایجاد و همچنین، برای افزایش دقت هر یک از مدل ها، تعدادی ویژگی با بهره گیری از پردازش های پیشنهادی فراهم و سپس، ویژگی های مناسب برای هر یک از مدل ها، با روش های پیشنهادی در این مقاله انتخاب می شود. ارزیابی مدل پیشنهادی برای پیش بینی و کنترل دمای پردازنده برای فاصله های زمانی مختلف، کمتر از 6/0 درجه سانتی گراد خطا دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
125 -142
لینک کوتاه:
magiran.com/p2003600 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.