شبهه اختلال هویتی شیعه در ساخت اندیشه مهدویت

نویسنده:
پیام:
چکیده:
این مقاله با روش پدیدار شناسی اجتماعی، به مطالعه روایات و گزاره های مهدوی و نقد رویکرد تاریخی منکران در تحلیل آن می پردازد. ناآگاهی از اصول و ضوابط حاکم بر میراث و اندیشه و نیز برداشت های تاریخی گزینشی دو خطای مهم در این انتساب هاست. در این نوشته با طرح شواهدی ثابت می شود که اولا اندیشه مهدویت در دوره تدوین جوامع برساخته نشده بلکه تنظیم و تبویب و در قالب یک دستگاه فکری ارائه شده است. ثانیا طرح لایه های مختلف این آموزه در دوره های مختلف براساس فهم و خواست مخاطبان بوده است. ثالثا بازتاب های اجتماعی این اندیشه در دوره های تاریخی گوناگون اصالت آموزه مهدویت شیعی و بطلان و سستی اندیشه واره های بدیل را روشن ساخته است.
زبان:
فارسی
صفحات:
97 تا 118
لینک کوتاه:
magiran.com/p2004722 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!